plenfrdeit

Zebrania z rodzicami

L.p.

data

klasy

1

13.09.2018 r. (czwartek) godz. 16.00

Wszystkie klasy – Wybory Rad Klasowych i Rady Rodziców

Klasy pierwsze:

·       I część – wspólna dla wszystkich w auli

·       II część – spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych

Pozostałe klasy – spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych

Klasy IV – spotkanie rodziców w sprawie organizacji studniówki w 2019 r.

2

15.11.2018 r. (czwartek) godz. 16.00

Klasy IV – podanie ocen śródrocznych

Pozostałe klasy – zebranie śródokresowe

3

10.01.2019 (czwartek) godz. 16.00

Wszystkie klasy – podsumowanie semestru I

4

21.03.2019 (czwartek) godz. 16.00

Klasy IV – propozycje ocen rocznych

Pozostałe klasy – zebranie śródokresowe

5

16.05.2019 (czwartek)

godz. 16.00

Propozycje ocen rocznych