plenfrdeit

Zespół Szkół
GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH

im. Marii Skłodowskiej-Curie

Informacje dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2018/2019

Informacja o sposobie i organizacji egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019

Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie na rok 2019

Komunikat o dostosowaniu warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzieKomunikat o dostosowaniu warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Olimpiady i turnieje zwalniające z części pisemnej egzaminu

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 maja 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2019

 

WIRTUALNY

SPACER