plenfrdeit

Zespół Szkół
GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH

im. Marii Skłodowskiej-Curie

Informacje dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2023/2024

Absolwenci, którzy nie zdali egzaminu mogą składać deklaracje do 7 września 2023 na sesję zima 2024

Harmonogram egzaminów - szkolny - sesja zimowa

Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach - formuła 2017

Informacje o egzaminie - formuła 2017

Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach - formuła 2019

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego – FORMUŁA 2019 – przeprowadzanego w roku szkolnym 2023/2024

 

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku 2024

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku 2024

Opłata za egzamin

WIRTUALNY

SPACER