plenfrdeit

Zespół Szkół
GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH

im. Marii Skłodowskiej-Curie

Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Informujemy, że Zespoł Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Grudziądzu otrzymał 3 laptopy w ramach projektu wspołfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego", które trafią do potrzebujących uczniów naszej szkoły. Celem projektu jest zapewnienie uczniom i nauczycielom z gminy-miasto Grudziądz sprzętu komputerowego umozliwiającego zdalną edukację.

WIRTUALNY

SPACER