plenfrdeit

Zespół Szkół
GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH

im. Marii Skłodowskiej-Curie

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

UWAGA - ZMIANA SAL DLA: 3aTH, 3sb, 3ksc, 1ZMI, 1MO, 1Ha

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się w dniu 26.06.2020 r. według następującego harmonogramu :

Godzina 8.00
Klasy po Szkole Podstawowej oprócz 1ŻMI

1 HaI - duża sala (uczniowie wchodzą od siłowni, zajmują miejsca (stojące) do połowy sali gimnastycznej)
1 HbI - mała sala gimnastyczna
1 ŻaI - aula
1 ŻTI - sala 62
1 sct - sala 76
1 sbI - duża sala (uczniowie wchodzą od szatni, zajmują miejsca (stojące) do połowy sali gimnastycznej)

Godzina 9.45
Klasy pierwsze po Gimnazjum +1 ŻMI

1 ŻMI - aula (spotkanie z klastrem)
1 aŻ - mała sala gimnastyczna
1 Ha - uczniowie wchodzą od szatni, zajmują miejsca (stojące) do połowy sali gimnastycznej
1 Hb - uczniowie wchodzą od siłowni, zajmują miejsca (stojące) do połowy sali gimnastycznej
1 MO - aula (spotkanie z Klastrem)
1 ŻŻ - sala 62
1 sb - 83
1 cst - 76
2 uczennice z 2TM

Godzina 11.30
Klasy II

2 aŻ - duża sala gimnastyczna
2 bŻŻ - aula
2 Ha - mała sala gimnastyczna
2 TM - sala 76
2 sb - sala 62

Godzina 13.15
Klasy III

3 aŻ - duża sala gimnastyczna
3 bŻ - sala 83
3 Ha - mała sala gimnastyczna
3 TT - sala 62
3 ksc - aula (zakończenie z udziałem dyrekcji)
3 sb - aula (zakończenie z udziałem dyrekcji)

Dyrektor Szkoły
Rafał Szweda

WIRTUALNY

SPACER