plenfrdeit

Zespół Szkół
GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH

im. Marii Skłodowskiej-Curie

Ogólnopolskie Spotkanie Młodzieży w Roku Marii Skłodowskiej-Curie

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Ogólnopolskim Spotkaniu Młodzieży w Roku Marii Skłodowskiej-Curie zorganizowanym przez senatora Mieczysława Augustyna oraz Grupę Przyjaźni Polsko- Francuskiej.


Dnia 6 października przedstawiciele społeczności uczniowskiej naszej szkoły pod opieką nauczycieli: Hanny Mazurek i Rafała Szwedy wzięli udział w Ogólnopolskim Spotkaniu Młodzieży w Roku Marii Skłodowskiej-Curie zorganizowanym przez senatora Mieczysława Augustyna oraz Grupę Przyjaźni Polsko- Francuskiej w Pile. Oprócz popularyzacji wielkiej uczonej spotkanie to miało na celu rozstrzygniecie konkursu na multimedialną prezentację ukazującą postać i dorobek Marii Skłodowskiej-Curie, w którym udział wzięli również uczniowie naszej szkoły: Maciej Lewandowski i Bartosz Dombrowski.
Uroczystość uświetnili swoją obecnością:
•    Senator Maksymilian Augustyn
•    Wicemarszałek Senatu RP Marek Ziółkowski
•    Marszałek Województwa Wielkopolskiego
•    Prezydent Miasta Piły

Uczestnicy po części oficjalnej zostali przewiezieni do Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Pile, gdzie wykłady wygłosili zaproszeni przedstawiciele UMCS z Lublina, Uniwersytetu Medycznego z Poznania.
Całość spotkania podsumowano filmem zrealizowanym na potrzeby Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

 

 

WIRTUALNY

SPACER