plenfrdeit

Zespół Szkół
GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH

im. Marii Skłodowskiej-Curie

93 rocznica Narodowego Święta Niepodległości

Wiersz przygotowany z okazji 93 rocznicy Narodowego Święta Niepodległości przez ppłk Leopolda Zapolskiego - Downar pseudonim artystyczny Jerzy Downar Prezesa Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiegoo.

 

 

„Pomniki Grudziądza”

Obok szkolnej bursy wśród zielonej trawy
Wyłania się pomnik Powstańców Warszawy
Tutaj sam Bór-Komorowski na Akowców się przygląda
Którzy o godzinie „W”
Przyszli pozapalać znicze oraz pokłon oddać mu

Przy kościele młodzieżowym stoi pomnik całkiem nowy
Tutaj czcimy pamięć tych, którzy to z rozkazu Berii
Nie wrócili już z Syberii.
I w katyńskich lasach życie swe oddali
Wyrok na nich wydał ten łotr Józef Stalin

Idziemy dalej w środek miasta
Tutaj też pomnik wyrasta
Pomnik z kamienia polnego
Dla uczczenia Akowca Tadeusza Kaubego

A naprzeciw niego stoi okazały pomnik Piłsudskiego
Na pomniku marszałek czuje się tak swojsko
Tutaj go otacza jego wierne wojsko
A z pomnika orzeł zrywa się do lotu
By oznajmić miastu ile krwi i potu
Musiał żołnierz przelać pola bitew zraszać
Aby znów ojczyzna była tylko nasza.

Do historii gdy sięgniemy Kopernika odnajdziemy Konopnicka napisała:
Wstrzymał Słońce ruszył Ziemię, polskie wydało go plemię.
Nie z tego powodu on stoi w Grudziądzu
Tutaj przecież głosił traktat o pieniądzu.

A na miejskim rynki, wśród starych budynków Stoi żołnierz polski z oddziału Hallera
Broń trzyma u nogi, flaga nad nim wieje
Na pomniku napis złocisty widnieje:
„NIGDY NIE ZGINĘŁA I NIGDY NIE ZGINIE"
To jest nasza Polska zapamiętaj synie.
Kto tu składa kwiaty to na pewno wierzy,
Że ten żołnierz Grudziądz przywrócił macierzy.

I rotmistrz Pilecki też do nas zawitał
To wielki bohater, stoi na Placu Stycznia
Grobu swego nie ma, więc pod tym pomnikiem znicz zapalić trzeba.

WIRTUALNY

SPACER