plenfrdeit

Zespół Szkół
GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH

im. Marii Skłodowskiej-Curie

DUBROWNIK 2013 – STAŻE ZAGRANICZNE

Zapraszamy do zapozanania się z informacjami dotyczącymi staży zagranicznych 2013.

Podstawą kwalifikacji ucznia jest suma punktów uzyskanych za:
- ocenę z zachowania-                                                                           0-3
- ocenę z języka angielskiego na koniec roku szk. 2011/2012    0-6
- motywacje do wyjazdu                                                                        0-4
- osiągnięcia szkolne i pozaszkolne                                                  0-6
- opinia nauczyciela przedmiotów zawodowych                            0-6
-opinia wychowawcy                                                                             0-3
-rozmowa kwalifikacyjna                                                                      0-20
Łącznie do zdobycia 48 pkt
Komisja sporządza dwie listy kandydatów – listę główną i listę rezerwową.  
W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez kandydatów o kolejności na liście decyduje średnia ocen na koniec roku szkolnego 2011/2012.

 

  

Lista osób które zakwalifikowały się:

Kucharze:

Brzozowski Hubert

Leczkowska Klaudia

Marendowska Patrycja

Rzepczyński Paweł

Rybicki Jakub

 

Hotelarze

Karolska Magdalena 41pkt

Rybarczyk Daniela 39pkt

Pytel Katarzyna 38pkt

Kociemba Kinga 38pkt

Piskorska Jagoda 37pkt

Mruk Agnieszka 37pkt

Szymańska Beata 34pkt

Przybylska Julia 34pkt

Makowska Klaudia 34pkt

Opacka Magdalena 34pkt

 

  

UWAGA KANDYDACI DO PROJEKTU

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się  środę oraz czwartek o godzinie 15.00

Środa:

Hubert Brzozowski

Paweł Rzepczyński

Klaudia Leczkowska

Patrycja Marendowska

Jakub Rybicki

Jagoda Piskorska

Monika Kowalska

Agnieszka Mruk

Klaudia Makowska

Sara Gibas

Magdalena Opacka

Bartosz Kwiatkowski

Izabela Jankowska

Natalia Romanowska

Daniela Rybarczyk

Anna Gieraj

Julia Przybylska

 

Czwartek:

Sandra Kaczmar

Paulina Świstowska

Olga Skłodowska

Patryk Szczutowski

Karolina Gachewicz

Magdalena Karolska

Mateusz Grajewski

Patrycja Chmara

Kinga Kociemba

Beata Szymańska

 

 ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH w Grudziądzu otrzymał dofinansowanie UE w ramach programu „ Uczenie się przez całe życie „ Leonardo da Vinci Mobilność.
Partnerem w realizacji staży będzie Szkoła Turystyczno-Gastronomiczna w Dubrowniku, która posiada ponad 60 letnią tradycję kształcenia w dziedzinach związanych z turystyką, gastronomią i hotelarstwem.
Tytuł projektu:
„Gość gospodarzowi święty- europejskie standardy hotelarsko-gastronomiczne szansą na lepszą mobilność młodych hotelarzy oraz kucharzy.”
Staże zaplanowane na okres 4 tygodni w marcu 2013 realizowane będą w hotelach i restauracjach miasta Dubrownik (Chorwacja).
Rekrutacja uczestników: październik 2012
Rekrutacja na staż w ramach Programu LdV przeprowadzana jest w formie konkursowej.
Do uczestnictwa w programie uprawnieni są następującymi uczniowie:
-są uczniami klas II-III kształcących w zawodach, której obejmuje projekt
-posiadają średnią ocen na zakończenie roku szk. 2011/2012 mi. 3.0
- posiadają co najmniej średniozaawansowaną znajomość języka angielskiego
- posiadają co najmniej dobre oceny z przedmiotów zawodowych i praktyki zawodowej
- posiadają co najmniej dobrą ocenę z zachowania
- są aktywni w działaniach na terenie szkoły i w środowisku lokalnym
- dobrze umotywują chęć skorzystania ze stażu

Podstawą kwalifikacji ucznia jest suma punktów uzyskanych za:
- ocenę z zachowania-                                                                           0-3
- ocenę z języka angielskiego na koniec roku szk. 2011/2012    0-6
- motywacje do wyjazdu                                                                        0-4
- osiągnięcia szkolne i pozaszkolne                                                  0-6
- opinia nauczyciela przedmiotów zawodowych                            0-6
-opinia wychowawcy                                                                             0-3
-rozmowa kwalifikacyjna                                                                      0-20
Łącznie do zdobycia 48 pkt
Komisja sporządza dwie listy kandydatów – listę główną i listę rezerwową.  
W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez kandydatów o kolejności na liście decyduje średnia ocen na koniec roku szkolnego 2011/2012.

Rekrutację przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły.

WIRTUALNY

SPACER