plenfrdeit

Zespół Szkół
GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH

im. Marii Skłodowskiej-Curie

Grono pedagogiczne - rok szkolny 2018/2019

Szweda Rafał – dyrektor szkoły, historia, wos
Katarzyna Kurek - wicedyrektor, technologia gastronomiczna, zasady zywienia
Adriana Węsierska - wicedyrektor, bibliotekarz
Kernstein Sławomira - kierwonik warsztatów, przedmioty zawodowe
Wiklińska Beata - zastępca kierownika warsztatów, przedmioty zawodowe
Bedra-Ziółkowska Justyna - przedmioty zawodowe
Bogdańska-Szczygieł Hanna – historia, wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo
Bogusławska Mariola - matematyka, informatyka
Brzezicka-Bal Joanna – technologia gastronomiczna, zajęcia praktyczne, zasady żywienia
Cwalina Beata – zajęcia praktyczne
Czajkowska Anna – zajęcia praktyczne
Czepukojć Wioletta – przedmioty ekonomiczne
Dąbrowska Katarzyna - pedagog
Fischer Bogdan – matematyka
Frankiewicz-Duda Zofia – pedagog
Fladrowska-Lisewska Ewa – przedmioty ekonomiczne
Fularczyk Agnieszka - język niemiecki, angielski
Furso Krzysztof - przedmioty ekonomiczne
Granica Anna – przedmioty zawodowe w zawodzie technik obsługi turystycznej i technik hotelarstwa
Gruźlewska Beata – przedmioty zawodowe w zawodzie technik technologii żywności, technik żywienia i usług gastronomicznych, towaroznawstwo
Gurbin Wojciech – w-f
Hilger Anna - chemia zast. Grażyna Straszewska
Jezierska Natalia - język angielski
Juszczak-Żywiecka Agnieszka – biologia, mikrobiologia
Kabańska Krystyna – technologia gastronomiczna
Kacała Justyna – j. polski, edb
Karaszewska Jolanta – technologia gastronomiczna, zasady żywienia
Kaszubowska Beata – j. polski
Kempski Kazimierz - bhp
Kornaszewska Joanna - technologia gastronomiczna
Kwiecińska Anna – w-f
Laskowska Alicja – j. polski, wiedza o kulturze
Laskowski Piotr – informatyka. przedmioty zawodowe hotelarskie
Zyglarewicz Paulina - przedmioty zawodowe hotelarskie
Majowicz Adriana – w-f
Mirota Izabela - przedmioty zawodowe hotelarskie
Nowak Agnieszka – religia
Okleja Katarzyna – technologia gastronomiczna
Olechowska Aleksandra - język niemiecki
Ozga Julia – j. angielski
Piszczek Dorota - język polski
Przybysz Justyna – j. angielski
Pytyńska Izabela – technologia gastronomiczna
Radtke Anna – w-f
Ratajczyk Maria – technologia gastronomiczna, zasady żywienia
Rejewska-Markiewicz Katarzyna - przedmioty zawodowe, technologia gastronomiczna
Romanowska Aleksandra – j. polski
Rynkowska Maria – bibliotekarz
Sarnowska Anna - przedmioty zawodowe
Skowrońska-Łojewska Marzena – matematyka
Smiger Katarzyna – j. niemiecki
Spychalska Aleksandra – w-f
Stanulewicz Beata – technologia gastronomiczna, zasady żywienia
Stróżyk Renata – religia
Stybaniewicz Joanna – j. angielski
Świrzyńska Hanna – zasady żywienia, technologia gastronomiczna, zajęcia praktyczne
Śmigielska Teresa – przedmioty zawodowe w zawodzie technik obsługi turystycznej
Szymański Sławomir - historia
Szweda Magdalena – j. francuski
Taczyńska Anita – j. francuski
Wiak Wiesław - fizyka
Wojdyło Bożena - biologia
Wydrych Justyna – zajęcia praktyczne, zasady żywienia
Zając Mirosław – informatyka, przedmioty zawodowe hotelarskie
Zapolska-Downar Dorota – geografia
Zawacki Mariusz – religia

Dąbrowska Katarzyna - biologia

Pieniak Justyna - j. angielski

WIRTUALNY

SPACER