plenfrdeit

Zespół Szkół
GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH

im. Marii Skłodowskiej-Curie

Kadra kierownicza

Dyrektor Rafał Szweda
Wicedyrektor Katarzyna Marks
Wicedyrektor Adriana Węsierska
Kierownik warsztatów szkolnych Kernstein Sławomira
Zastępca kierownika warsztatów szkolnych
Wiklińska Beata

WIRTUALNY

SPACER