plenfrdeit

Zespół Szkół
GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH

im. Marii Skłodowskiej-Curie

Kadra kierownicza

Dyrektor Rafał Szweda
Wicedyrektor Katarzyna Kurek
Wicedyrektor Adriana Węsierska
Kierownik warsztatów szkolnych Wiklińska Beata
Zastępca kierownika warsztatów szkolnych Wydrych Justyna

WIRTUALNY

SPACER